Chauffeur mist faciliteiten voor gezond leven

27 juli 2010

Door de werkcultuur en de fysieke werkomgeving is het voor vrachtwagenchauffeurs lastig om een gezonde leefstijl na te streven.

De praktijk maakt het hun onmogelijk. Het is aan onder andere de werkgever en de branchevereniging om een gezonde leefstijl meer te stimuleren en te faciliteren. Bijvoorbeeld door sportfaciliteiten en gezondere voeding langs de weg aan te bieden en andere werktijden te hanteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

 

De faciliteiten ontbreken

Volgens onderzoeker Inge van Bogerijen van de Universiteit Utrecht is het niet reëel om de ongezonde leefstijl van de chauffeurs af te schuiven op hun eigen verantwoordelijkheid. 'Gezondheid is voor veel chauffeurs erg belangrijk. Sommigen hebben behoefte aan sportfaciliteiten en gezonde voeding onderweg', aldus Van Bogerijen. 'Echter, door lange werkdagen en onregelmatige werktijden ontbreekt hun de tijd om te sporten. Daarnaast maken het zittende karakter van het beroep en het gebrek aan sportfaciliteiten onderweg het voor veel chauffeurs lastig om een actieve leefstijl te realiseren. Ook het eenzijdige aanbod van voeding in de wegrestaurants heeft een directe negatieve invloed op de gezondheid van de chauffeurs.'

 

Het begint ook bij de medewerker zelf

Organisaties die op kantoor de beste faciliteiten bieden, moeten dus ook goed nadenken over de medewerker die niet vaak op kantoor aanwezig is. De organisatie kan nog zoveel proberen te doen aan gezondheid en vitaliteit op de werkplek, als de medewerker thuis of onderweg daar zelf niet meer op let, zal dit geen nut hebben. Het begint dus misschien toch vooral bij de medewerker zelf, in tegenstelling tot wat Inge van Bogerijen zegt. De medewerker moet inzien dat gezondheid een belangrijke rol speelt. Zeker in de huidige trend van thuiswerken en Het Nieuwe Werken. Als de medewerker alleen op kantoor gezond leeft, omdat daar de faciliteiten geboden worden, wat doet de medewerker dan thuis of onderweg? Het begint dus vooral bij de medewerker zelf en als werkgever kun/moet je dat ondersteunen.

 

(nieuwsbron: www.uu.nl)