Blik op De week van Het Nieuwe Werken

11 november 2011

De week van Het Nieuwe Werken is in volle gang en we worden overspoeld met de voordelen van Het Nieuwe Werken. Maar waar blijft die belangrijke kritische noot in deze week waar het juist zo belangrijk is om een totaal bewustzijn te creëren van de perfecte fit tussen de organisatie en het individu? Vanuit newnews.nl hebben wij de ontwikkelingen rondom de week van Het Nieuwe Werken nauw gevolgd. We hebben verschillende onderzoeken en artikelen geanalyseerd en natuurlijk gewerkt in het hoofdkwartier van Utrecht. Een aantal zaken vielen ons op en die willen we graag met jullie delen.

 

Van Esthetiek naar Ethiek

Wanneer we de week van Het Nieuwe Werken vergelijken met vorig jaar zien we een duidelijke shift. Vorig jaar was de week vooral gericht op de fysieke en virtuele werkomgevingen. De focus lag minder op het individu. Bedrijven als Microsoft en Vodafone werden als de grote voorbeelden gezien om Het Nieuwe Werken te laten slagen. Dit jaar ligt de focus meer op de mens; het individu. Er wordt realistischer gekeken naar Het Nieuwe Werken. Organisaties en werknemers lijken meer in te zien dat hun eigen organisatie niet net als Microsoft is en dat een organisatiespecifieke aanpak nodig is.

 

Individuele waarden

Randvoorwaarden voor het individu lijken een belangrijk issue dit jaar in de zoektocht naar een manier van werken die het beste past bij de steeds sneller veranderende maatschappij. Kernwoorden als werkgeluk, balans werk & privé en zelfontplooiing worden in workshops verder uitgediept op management én medewerkerniveau. Er wordt gekeken naar hoe de mens beter kan presteren en tegelijkertijd wat de (hoge) eisen zijn om dit waar te maken.

 

Bedrijfsnormen vs. Individuele waarden

Maar focust de organisatie zich wel op het individu of is zij nog steeds vooral bezig met kostenbeheersing? In deze constant ontwikkelende maatschappij worden medewerkers steeds meer met nieuwe termen geconfronteerd door het hoger management. Verwacht wordt dat men overal werkt, altijd beschikbaar is en ook nog beter presteert. Hierbij wordt één cruciaal punt vergeten; de behoeften van de werknemer. Het is geen wonder dat men snakt naar rust, balans in werk en privé en werkgeluk. Of Het Nieuwe Werken daarin het antwoord is valt te bezien.

 

Rust en Veiligheid creëren

De week van Het Nieuwe Werken laat men wel bewuster kijken naar ‘wat wil ik nou als persoon?’. Ben ik moeder en daarnaast consultant of ben ik Karin, moeder van twee kinderen en werkzaam als consultant? Werk en privé moeten met elkaar gecombineerd kunnen worden. Als organisatie ligt hier de belangrijke taak om een vertrouwde werkomgeving te creëren waar de werknemer in alle rust zijn of haar privéleven kan combineren met het werk dat zij doet, zodat goed presteren vanzelf gaat. Uit de preview van Het Nationale WerkplekOnderzoek 2011 dat is uitgevoerd in opdracht van newnews.nl komt naar voren dat stress en onzekerheid op dit moment een grote rol speelt bij de werknemer. Zij is hard op zoek naar rust en veiligheid in de werkomgeving. Dit is een belangrijke boodschap naar werkgevers die in de toenemende krapte op de arbeidsmarkt moeite moeten doen om haar talenten te behouden en nieuw talent aan te trekken. Dit is alleen mogelijk wanneer de organisatie precies weet wat de behoeften zijn van haar werknemers. Pas daar vervolgens de manier van werken op aan. Scheer niet alle werknemers over één kam, maar luister vooral naar die zachte stemmen van het eigen talent in deze schreeuwende maatschappij.