MENS

 

 

De mens staat altijd centraal in ons denken. Binnen en buiten de projecten. Onvoorwaardelijk in verbinding.

 

Zo kunnen we ook mooie teams realiseren met deskundigheid uit vele aanpalende vakgebieden. Collega's, externe deskundigen en medewerkers of deskundigen van onze relatie. 

 

Ten dienste van mens, werk en project.

Altijd....!

 

 

Kijkje.....

 

HANS GJ TOPÉE

 

Op basis van een jarenlange ervaring in organisatieadvies, huisvesting, facility management en design kan ik klanten begeleiden, uitdagen en ondersteunen, doorspekt met een sterke visie en door snel schakelen voorzien van functionele en financiële voordelen.

 

Ik doe dit al geruime tijd, en doe dit mede door het ontdekken van nieuwe wegen en technieken, zowel aan de harde als aan de zachte kant van het “werken”.

 

Terwijl ik goed luister om de organisatie, de business en de behoeften te begrijpen, deel ik mijn kennis en ervaring. Vaak kan ik bijdragen aan het nadenken over de business en haar brede omgeving. Het gaat daarbij om context, DNA, techniek en gebruik.

 

Het succes van mijn werk dank ik niet alleen aan de kwaliteit van het werk. Het komt neer op attitude, gevoel, benadering van de opdracht en de wijze waarop ik met mijn klanten om ga.

 

specialismen:

Conceptdenken;

Interim- en verandermanagement;

Bedrijfsvoering;

Imagodenken;

Klantfocus;

Vrijdenken;

Gastvrijheid;

Werkomgevingsdesign;

Inleven;

Vertalen;

Mensen-mens;

Organisator.

DEWERKPLAATSREDE

 

NORMEN EN WAARDEN

 

Dewerkplaatsfabriek en de klant

 

- We bieden producten en diensten van een hoge kwaliteit.

- De dienstverlening is snel, sympathiek en deskundig.

- We maken waar wat we beloven.

- Onze informatie is volledig, tijdig en correct.

- Dewerkplaatsfabriek reageert snel, passend en behulpzaam op vragen en klachten.

- We verkopen alleen diensten die niet strijden met de wet- en regelgeving en de eigen kernwaarden.

 

 

Dewerkplaatsfabriek en haar werknemers

 

- We helpen medewerkers bij de ontwikkeling van hun loopbaan. Maar in eerste instantie is men zelf verantwoordelijk voor zijn of haar carrière.

- Dewerkplaatsfabriek is een aantrekkelijke, uitdagende en inspirerende werkgever.

- Bij selectie, promotie en beloning hanteert Dewerkplaatsfabriek eerlijke, objectieve en persoonlijke criteria.

- We benaderen alle medewerkers met respect, vertrouwen, openheid en betrokkenheid. Intimidatie en discriminatie is onacceptabel.

 

 

Dewerkplaatsfabriek en de maatschappij

 

- We willen een bijdrage leveren aan de oplossing van voor ons relevante maatschappelijke vraagstukken.

- We moedigen medewerkers aan om maatschappelijk actief te zijn.

- Dewerkplaatsfabriek houdt waar mogelijk rekening met het milieu nu en in de toekomst.

- Dewerkplaatsfabriek houdt zich naar letter en geest aan alle wetten en codes die voor Dewerkplaatsfabriek relevant zijn, zowel nationaal als internationaal.

 

 

Dewerkplaatsfabriek en haar zakenpartners

 

- We gaan uit van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

- Dewerkplaatsfabriek verwacht fatsoenlijk, professioneel en integer handelen     van haar zakenpartners.

- We doen niet aan oneerlijke concurrentie.

- We verwerpen alle vormen van corruptie, chantage en omkoping.

 

 

Dewerkplaatsfabriek en haar kapitaalverschaffers

 

- We informeren onze kapitaalverschaffers voldoende, tijdig en correct.

- Dewerkplaatsfabriek zorgt voor een verantwoord rendement.

- Dewerkplaatsfabriek houdt zich aan alle wetten en voorschriften van financiële verslaglegging en controle.

 

 

 

KERNWAARDEN

De kernwaarden van Dewerkplaatsfabriek zijn richtinggevend voor het denken en doen van de aan Dewerkplaatsfabriek verbonden mensen. Ze geven een bandbreedte voor zorgvuldig en adequaat optreden.

 

Passie

We zijn trots op ons werk; het geeft ons geloofwaardigheid en respect.

 

Integriteit

Integriteit betekent dat iedereen ons kan vertrouwen. We zijn eerlijk, betrouwbaar en oprecht in al ons handelen.

 

Respect

Dewerkplaatsfabriek respecteert de eigenheid en diversiteit van alle betrokkenen. We zijn oprecht geïnteresseerd in wat onze klant beweegt en laten mensen in hun waarde.

 

Betrokkenheid

Dewerkplaatsfabriek stelt zich betrokken op. Dit betekent dat wij oog hebben voor de belangen van de medewerkers, klanten, aandeelhouders, zakenpartners en de maatschappij.

 

Professionaliteit

Dewerkplaatsfabriek medewerkers zijn alert, zakelijk en deskundig. We laten de feiten spreken, durven zelf initiatief te nemen en staan open voor verbeteringen. Kwaliteit is geen middel maar een eigenschap. We hebben oog voor detail, zijn positief en optimistisch.

 

Resultaatgerichtheid
Dewerkplaatsfabriek streeft naar een realistische balans tussen onze mensen, de wereld en profijt. We stellen onszelf duidelijke en meetbare doelen.