Disclaimer

Deze website toont informatie die met zorg is met zorg samengesteld door Dewerkplaatsfabriek B.V.. Dewerkplaatsfabriek B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten en de verstrekte informatie en getoonde beelden. Ook niet voor het eventueel ononderbroken en foutloos functioneren van de internetpagina www.dewerkplaatsfabriek.nl. De geboden informatie zal en kan geen vervanging zijn van advieswerkzaamheden en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen risico’

 

Als u via www.dewerkplaatsfabriek.nl een pagina raadpleegt van derden dan wordt deze informatie verstrekt door die derde. Dewerkplaatsfabriek B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites van derden.

 

DISCLAIMER E-MAILVERKEER

The e-mails from Dewerkplaatsfabriek are only intended for the addressee(s) and may contain privileged information. If you have received an e-mail in error, please immediately notify the sender, delete the e-mail from your computer and destroy all copies or print outs (if any). The e-mails are not intended to be relied upon by any person or entity without subsequent confirmation of its contents in the form of a (fax) letter. 
Dewerkplaatsfabriek BV accepts no liability for the use of the information contained in this e-mail. 
Dewerkplaatsfabriek BV is established at The Hague and is registered with the Commercial Register in The Hague under no. 61952648.
The general terms and conditions of Dewerkplaatsfabriek BV, which inter alia contain a limitation of liability, apply to all services rendered and have been registered with the Commercial Register in The Hague, The Netherlands.
The general terms and conditions are available on our website www.dewerkplaatsfabriek.nl and will be sent to you free of charge upon request.  
Dewerkplaatsfabriek BV is gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 61952648. De algemene voorwaarden van Dewerkplaatsfabriek BV, die onder meer een beperking van aansprakelijkheid bevatten, zijn van toepassing op alle werkzaamheden en zijn gedeponeerd in het handelsregister onder nr. 61952648. De algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website www.dewerkplaatsfabriek.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.